torsdag 7 februari 2019

Du kan hela ditt liv - Louise L. Hay

"Vi kan med våra tankar skapa vårt liv här och nu. Din trygghet är din förmåga att hålla en öppen och kärleksfull förbindelse med den skapande kraften. Du är till hundra procent ansvarig för ditt liv." Louise L. Hay 
Det finns perioder i våra liv när det känns som om vi kör fast eller att vi hamnar i situationer som är svåra att hantera, då är det här en alldeles underbar bok att ta till och jobba utifrån. Boken innehåller många olika övningar som kan hjälpa dig att hitta ett lugn och framför allt kärlek till dig själv.

Louise L. Hay som har kartlagt sjukdomar och föreskrivit nya tankemönster för att bota dem. Hon arbetar som andlig vägledare och lärare och har hjälpt tusentals människor att upptäcka och använda hela potentialen av sin egenkreativa kraft för personligt växande och självhelande.

Louise menar att eftersom sinnet och kroppen är ihopkopplade, har kroppens sjukdomar sina grundorsaker i känslomässiga och andliga aspekter i sinnet i dess övertygelser och tankemönster. Modern medicin handlar om att ta bort våra symtom på sjukdomar i kroppen, med läkemedel och olika kirurgiska tekniker. Hays menar istället att vi måste identifiera och arbeta med att lösa de grundläggande orsakerna till sjukdomens uppkomst.

Hon menar att orsakerna till sjukdom inkluderar stress och ohälsosamma tankemönster och menar att det mest grundläggande sättet att skapa en positiv förändring i kroppen är att förändra hur vi tänker, med hjälp av verktyg som affirmationer. Nya tankemönster helt enkelt.Tips på hur du kan jobba med dig själv och med affirmationer.


 1. Välj en affirmation och skriv den 10 gånger om dagen, tex. när du vaknar, fikar, äter lunch och innan du ska sova. 
 2. Läs den sedan högt med entusiasm och styrka. 
 3. Sjung den gärna för dig själv under dagen och behåll den i dina tankar.
 4. Ett konsekvent upprepande av din affirmation gör den till en profetia som du tror på och mår bar av.

Följande gäller för affirmationer

  • De är formulerade meningar som du läser högt eller tyst för dig själv
  • De ska upprepas regelbundet
  • De ska vara formulerade i nutid
  • De ska utrycka något som om det redan har skett, innehålla ord som: är, kan, vill, gör, känner…
  • De ska vara positiva
  • De får gärna innehålla en känsla
  • De får gärna uttrycka att något bli bättre
  • Du ska ha vilja och tilltro till förändring
  • De sker en omprogrammering
  • De ska inte innehålla negativ laddade ord som: inte, aldrig, måste, bör…
  Affirmation 
  Louise l. Hay 


  Exempel på positiva affirmationer

  • Jag är glad och nöjd med mig själv
  • Jag känner mig vacker och stark
  • Jag är frisk
  • Jag klarar det jag företar mig
  • Mitt självförtroende blir bättre och bättre för varje dag
  • Jag trivs med mina vänner
  • Jag kommer i tid
  • Jag har ett bra och utvecklande arbete
  • Jag gillar utmaningar och utvecklas av dem
  • Jag vill ge mer kärlek
  • Min familj har det bra
  • Jag tycker om min sambo som han/hon är
  • Jag tycker om alla som de är
  • Jag behåller mitt lugn i pressade situationer
  • Jag äter nyttig och god mat
  • Jag känner mig smal
  Författare: Louise L. Hay
  Titlel: Du kan hela ditt liv
  Utgiven av:  Massolit förlag
  ISBN:978-91-7679-377-0
  Betyg: 5 🌟🌟🌟🌟🌟
  Finns hos

  Inga kommentarer:

  Skicka en kommentar