torsdag 6 oktober 2022

De förlorade ordens bok - Pip Williams

1901 uppdagades det att ordet deja saknades i Oxfords engelska ordbok. Det här är berättelsen om flickan som stal det.
Esme växer upp i ordens magiska värld. Moderlös och obotligt nyfiken tillbringar hon sin barndom i Skriptoriet, ett trädgårdsskjul där hennes far och en skara hängivna lexikografer samlar ord till Oxfords allra första ordbok.

Esme får varken synas eller höras och gömmer sig därför under sorteringsbordet. En dag singlar en papperslapp med ordet deja ned. Det är det första av många ord som Esme sparar. De kommande åren fortsätter hon samla på lappar som männen i Skriptoriet slarvar bort, kastar eller glömmer. Dessa ord blir hennes främsta redskap för att förstå sin omvärld.

Med tiden inser Esme att en del uttryck värderas högre än andra och att ord och betydelser med kopplingar till kvinnors liv ofta förbises. I hemlighet börjar hon arbetet med att sammanställa en egen ordbok: De förlorade ordens bok.

Först hade jag enormt svårt att ta mig in i boken men vartefter jag läste fick jag svårt att lägga den ifrån mig. Den är så annorlunda och så intressant för mig som är svensklärare och som skriver egna böcker. Tänk en hel roman på  430 sidor som handlar om ORD!
Jag gillar författarens tack där hon skriver förklaringar till en massa olika ord,
tex till ordet tack
"Tack - Om i ord eller handling visad erkänsla eller uppskattning; visad glädje; tillfredsställelse."

Författarens sätt att skildra kärleken till ord genomsyrar hela boken och jag älskar på det sätt som huvudkaraktären får ta plats och växa i berättelsen.  
De vackra blommorna som är tecknade före varje ny del är magiska och tillför en extra dimension till boken.

I författarens tack skriver hon, "till grund för den här boken ligger två enkla frågor:
"Har ord olika betydelse för män och kvinnor? Och är det iså fall möjligt att vi har förlorat någon betydelse när vi definierat dem?"

Läs och fundera du med! 

Ett STORT extra plus till det fantastiskt ljuvliga bokomslaget 💜


Titel: Pip Williams
Författare: De förlorade ordens bok 
Omdöme: 📓📓📓📓📓


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar