måndag 5 april 2021

Snabba frågor till - Stephan Mangold

 

Tack Stephan för att jag fick ställa några snabba frågor till dig.
Vem är du? Beskriv dig med 3 ord

·       Vetenskapsman,

·       Uppfinnare

·       Lekfarfar

 

 

Vilken/vilka böcker har du skrivit?
"Vad väger en tanke? Det holistiska paradigmet” den tidsperiod vi nu lever i. Är min debutbok (Kunskapshuset Förlag)   Varför ska mina följare läsa den?

Boken ger en inblick i hur vi tänker och varför vi gör så. Ta till exempel tid. Hur tänker andra kulturer om tid? De tänker helt annorlunda än vi gör. Läsaren får en förståelse för vetenskapens fantastiska värld och hur den har påverkat oss i vårt tänkande och vår vardag, ta bara mobiltelefonen och internet som exempel. Boken är inte tänkt att sträckläsas och tar upp nya ord och begrepp i korta stycken varvade med mina självbiografiska upplevelser som är relevanta för boken. Längst bak i boken finns en gedigen ordlista för olika begrepp. Vad var det nu det där ordet betydde? Då kan läsaren enkelt hitta svaret i ordlistan.

 

Vad inspirerade dig att börja skriva böcker?

Jag har alltid varit intresserad av fysik och grundade vetenskapscentret Experimentum som senare blev Universeum i Göteborg. Det var Ann Marie Israelsson, som var föreståndare för vetenskapscentret Teknikens Hus i Luleå, som tyckte jag skulle skriva en ny och unik fysikbok.

Det var för 25 år sedan och jag har gått och tänkt på boken allt sedan dess. Hur ska den skrivas och utformas med ett bildspråk och i stort sett utan matematik? Hur ska jag förklara de stora vetenskapliga upptäckterna inom kaosteori, relativitetsteori och kvantteori? Till slut blir frågan vad är verkligheten? Då får vi ta hjälp av filosofin där bokens sista kapitel handlar om sju filosofiska kartor av verkligheten i det holistiska paradigmet. Om läsaren är lite matematisk intresserad finns appendix.

 

Vilka tre böcker får vi inte missa att läsa?

·       ”I allmänhetens tjänst” av Edward Snowden, (en bok om hur vi är övervakade som vi inte har en susning om. Om du läser boken, vet du.)

 

·       "Alternativa FAKTA om kunskap och dess fiender” av Åsa Wikforss (en bok som ger oss inblick i hur lätt det är att bli manipulerad utan att vi vet om det. Boken har delats ut till alla gymnasieelever av Fri Tanke förlag)

 

·        ”Vårt enda liv, sekulär tro och andlig frihet” av Martin Hägglund (en djupt inspirerande bok om hur andliga frågor om frihet inte kan skiljas från ekonomiska och materiella villkor). 

 

Vilken dold talang har du? 

Lösa ultrasvår sudoku.

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar