onsdag 11 mars 2020

Ubuntu, konsten att leva bättre tillsammans - Mungi Ngomane


"Lägg märke till ditt fördömande och släpp taget om dem. Vi dömer hela tiden , medvetet eller omedvetet...när vi dömer andra blir vi blinda, vi begränsar våra egna möjligheter...se om du kan ta en enda dag då du iakttar utan att döma och släpper taget om negativa tankar utan att göra någon stor affär av dem." S.29 
Ubunto är en filosofi som härstammar från södra Afrika och som fokuserar på människokärlek och gemenskap. Den är en fascinerande bok som innehåller så mycket klokhet och egentligen självklara saker. Det är en bok att ta fram då och då för att påminna sig själv om vikten av vad som är det viktiga här i livet.
Boken innehåller 14 olika lärdomar, allt från att se det positiva hos andra till kraften i förlåtelse.
I förordet till boken så säger Ärkebiskopen Desmond Tutu,

"I det samhälle där jag lever representerar begreppet ubuntu en av de mest grundläggande aspekterna av att leva liv präglat av mod, medkänsla och ömsesidig kontakt."s.8
Den här boken ger dig insikter och förståelse hur man kan leva ett liv bättre tillsammans med andra människor, enkla och ganska självklara saker man kan göra för att må bra i livet.


Lär dig att lyssna så att du kan höra heter lärdom 14. 
Jag fastnade speciellt för frågan, " Vad hör man om man lyssnar" 
Svaret som inte förvånade mig ett dugg var, 

  • genom att lyssna utan att värdera kan vi närma oss ett bättre sett att leva, även om vi blir sårade eller arga
  • lyssna kan vara utmanande när vi inte håller med
  • lyssna på djupet så undviker du konflikter
  • ta dig tid att lyssna så får du ny kunskap och mer empati 
Ett stort extra plus är att i slutet av alla 14 lärdomar så ges tips på övningar man kan jobba med just i den lärdomen, som tex. i lärdom 14,

Tänk på ett tillfälle när du inte kände dig hörd. Försök minnas hur det kändes nästa gång du inte hinner lyssna på någon som kanske vill bli hörd.




Bokens innehåll
Den här boken kommer öppna dina ögon, ditt sinne och ditt hjärta inför ett sätt att vara som gör vår värld bättre och mer omhändertagande. Desmond Tutu

Ubuntu är ett xhosa-ord med rötter i sydafrikansk filosofi som fångar in vår vilja att leva livet på bästa möjliga sätt tillsammans. Det är tron på ett universellt mänskligt band: Jag existerar enbart för att du finns.Ubuntu innebär att om du kan se andra som fullt mänskliga och sammanbundna med dig genom just sin mänsklighet kommer du aldrig att kunna behandla dina medmänniskor som utbytbara eller utan värde. Genom att omfamna ubuntu-filosofin och leva den dagligen kan du övervinna splittring och bli starkare tillsammans i en värld där vi måste börja bygga broar istället för murar.

De 14 lärdomarna i Ubuntu är en oumbärlig verktygslåda du inte kan vara utan i din önskan om att leva bättre tillsammans. Med historier som visar på vår mänsklighet, vår samhörighet och vårt ömsesidiga beroende hjälper Ubuntu oss att förstå världen och vår plats i den. Genom att utforska tankar om vänlighet och förlåtelse, tolerans och styrkan i lyssnandet, visar den oss hur vi vinner på att omfamna andra. Boken innehåller också praktiska övningar och tips, och är en inspirerande guide till ett rikare liv som delar av den stora familjen vi alla tillhör.

**

Nompumelelo (Mungi) Ngomane är barnbarn till ärkebiskopen Desmund Tutu och beskyddare av Tutu Foundation UK. Hon har en master i International Studies and Diplomacy från University of London och är starkt engagerad i arbete med mänskliga rättigheter. Bland annat har hon arbetat med konfliktlösning i Mellanöstern och med kvinnor och barns rättigheter för några av världens främsta icke-statliga organisationer.

Författare: Mungi Ngomane
Titlel: Ubuntu, konsten att leva bättre tillsammans 
ISBN9789150945973
Betyg: 5 🌟🌟🌟🌟🌟

Finns hos

Bokus  & Adlibris
Omnible - hittar bästa priset på boken åt dig
Lyssna 


StorytelAnn Katrin Andreasson
Läs även andra bloggar om boken
bokbloggar.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar