Sidor

söndag 18 juli 2021

Varvsslammer - Aino TorsellMina tankar

En bok som säkert ger den som är intresserad av varvsepokens betydelse för Göteborg mycket spännande läsning.
Jag hade dock svårt att ta den till mig fullt ut och jag har läst valda delar i den och därför kommer jag inte att kunna ge ett omdöme. 
Men jag tyckte mycket om novellen som inleder boken. Och det är intressant att Aino blandar dikter, bilder och andra typer av texter. Jag fängslades mest av den långa inledningsnovellen Resan till friheten, om Isak som vill till sjöss men hindras av en välmenande mor. Till sist får han ändå sin vilja fram och hamnar i Göteborg. Texten fängslade mig eftersom jag kände igen så mycket från min egen första bekantskap med staden dit jag kom 1957 för att mönstra på en båt.


Boken

Det var farligt, det var skitigt, det var kallt och tungt. I den här boken kastas du rätt in i varvsslamret på Göteborgs norra älvstrand. Här bedrevs arbeten på vilka vi trodde oss bygga en framtid i staden Göteborg, som hade dragit till sig folk, våg efter våg.

På den tiden var det gigantiska industriområdet avstängt för allmänheten. Ingen som inte arbetade på varven kom ner till vattnet. Nu är stängslen sedan länge rivna. Istället bostäder direkt på de kajer vid vilka världens största tankers byggdes och dit ingen fick komma in. Nya företag och institutioner med spetsen vänd mot framtiden poppar nu upp. Det är fint att arbeta och att bo på de gamla varvsområdena.

Resan dit har tagit fyrahundra år. Från början var allt detta vassar och bondeland. Sedan etablerade sig Göteborgs Mekaniska verkstad och sedan Götaverken. Därefter blev det stor brist på varvsarbetare just när boken utspelar sig. Kvinnor rekryterades som svetsare, traversförare och kranförare men de hade skinn på näsan. Dessa kvinnor togs väl emot på varven och blev yrkesskickliga samt omhuldade i den mansdominerade tuffa miljön.
Känslan hos dessa kämpar var: Vi blommar nu, vår bästa tid är nu. Framtiden bär vår frukt. Varvsslammer är en historisk berättelse med stor värme. 

Titel: Varvsslammer
Författare: Aino Trosell Förlag: Breakwater Publishing


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar